26 دی 1397      Wed, 16 January , 2019 

گروه درمانی بازسازی روابط و ناکامی عاطفی

گروه درمانی چه کمکی به روابط ما می کند؟
بسیاری از مشکلات ،مسائل و ناخوشنودی های ما در روابط و جمع های اجتماعی به وجود می آید؟
سوتفاهم ها انتظارات برآورده نشده ،احساسات منفی مختلف، نگرش های تحریف شده در مورد دیگران و ...
ما در گروه به دنیا می آییم(خانواده) در گروه رشد میکنیم (مدرسه،جمع دوستان،همکاران و ...) و در گروه میمیریم.
پس چرا مسائل اساسی مان را در گروه تحلیل و حل نکنیم؟
تجربه گروه درمانی اتفاق جذاب و تاثیرگزاری است که با شبیه سازی اجتماع آدم های اطراف ما و ایجاد تبادل و تحلیل سازنده(از محیط امن،استاندارد و کنترل شده) به ما اجازه می دهد؛مسائل و ایرادات خود را که از دید ما دور مانده ، نگاه عمیق تری بیندازیم،به دور از تحریف درک واقعی تری از دیگران پیدا کنیم، با کمک گروه درمانگران و سایر اعضا گروه ، احساسات مخدوش شده ی خود را شناخته و ترمیم نموده ، همچنین روش های بهتری برای حل مسائل و ارتباط سازنده با دیگران پیدا نمائیم.
گروه درمانی "بازسازی روابط و ناکامی عاطفی" با تمرکز بر مشکلات احساسی، عاطفی در روابط و پرداختن به ناکامی ها و شکست های عاطفی ؛ تلاش میکند به اعضا گروه به شکل علمی و موثری یاری رساند.


حسین چم حیدری

افسانه روبراهان


گروه درمانگر
کلینیک تخصصی مشاوره صبا
Sabacp.com
36038710