30 فروردین 1397      Thu, 19 April , 2018 


-  گاهی در چرخه ی زندگی درگیر هیجاناتی می شویم که دلیل آن گنگ و مبهم است و در رابطه با همسر ، والدین یا دیگر افراد مهم زندگی باعث اضطراب شده و با تصمیمات ناگهانی به رابطه آسیب میزنیم.

- ریشه ی این هیجانات چیست؟

- چگونه این هیجانات را بشناسیم ؟

- چگونه الگوهای موجود در خانواده و نسل های قبلی بر روابط ما تاثیرگذارند و راهکار مدیریت و بازسازی روابط آزاردهنده چیست؟

- در این کارگاه تله های عاطفی موجود در روابط را بررسی می کنیم و به مراجعین کمک می کنیم تا با رسم ژنوگرام ( شجره نامه ی خانواده) هیجانات خود را بهتر بشناسند و  اضطراب موجود درارتباط با والدین، همسر و فرزندان را مدیریت کنند.

- حضور در کارگاه برای عموم افراد بالای هجده سال ، مجرد و متاهل بلامانع است.

- شرکت دانشجویان روانشناسی در این کارگاه به جهت کاربردی کردن دیدگاه سیستمیک بوئن پیشنهاد می شود.


افسانه روبراهان. روانشناس خانواده.

****************************************

هزینه دو جلسه 40000تومان