28 اسفند 1397      Tue, 19 March , 2019 

سال را متفاوت آغاز کنیم...
امسال هم مثل هر سال عمل می کنید؟!
سال های گذشته به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کرده ای؟
میدانی چرا در عمل اهدافت محقق نمیشوند؟
اکثر ما بر اساس عادت و روزمرگی پیش می رویم،یا اهداف و برنامه هایمان ذهنی است و کمتر شکل اجرایی به خود می گیرد، بسیاری از ما هم اساسا هدف دقیق و برنامه مشخصی نداریم. مشخص است وقتی به شکلی عمل میکنیم که همیشه عمل می کردیم ؛ همان نتایجی را بدست می آوریم که همیشه به دست می آوردیم!
می گویند:تنها ۳ درصد مردم دنیا هدف مشخص و برنامه مدون و مکتوب دارند و همین افراد هم موفقیت در خور تلاش خود را بدست می آورند.
خواسته ها و انتظارات بدون " هدف و برنامه " آرزوهایی دور و دست نیافتنی محسوب خواهند بود. آرزوهایی که صرفا با تلاش کردن بدست نمی آیند.
کلینیک تخصصی مشاوره صبا بر اساس همین دغدغه؛کارگاه آموزشی" هدف گذاری و برنامه ریزی یکساله"را پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.
مدرس کارگاه:حسین چم حیدری؛روان درمانگر تحلیلی و مشاور برنامه ریزی
زمان:۹۷/۱/۲۸ ساعت :۱۷ الی ۱۸:۳۰
مکان:مشهد.بین وکیل آباد۱۹و۲۱ ساختمان رضا_ طبقه دوم_مرکز مشاوره صبا
ثبت نام از طریق سایت sabacp.com